Te koop zwembad met villa

  • Geplaatst op
  • 0
Te koop zwembad met villa

Droom jij er inmiddels van om Nederland of België te verruilen voor een huis met zwembad onder de zon?

 

Vastgoed met zwembaden

Na de financiële crisis van 2008 is de vastgoedmarkt in Spanje drastisch veranderd. Het percentage verkochte nieuwbouwwoningen is gestegen van 44% in 2007 naar slechts 17% in 2022. Met andere woorden, in 2007 was bijna de helft van het totaal aantal verkochte woningen in Spanje nieuwbouw met zwembad, terwijl dit percentage tegenwoordig minder dan 20% is.

 

Dit betekent dat nu meer dan 80% van de transacties betrekking heeft op gebruikte of tweedehands woningen met een verouderd zwembad in een sector waarvan meer dan 50% van de zwembaden ouder zijn dan 15 jaar

 

Kopers moeten heel voorzichtig zijn om problemen met verborgen gebreken in die zwembaden te voorkomen.

 

Zwembaden

Het is duidelijk dat de make-over markt in Spanje een fundamenteel alternatief is voor vele (niet)professionele, maar soms een nachtmerrie kan zijn voor de mensen die net een tweede woonst hebben aangeschaft met een verouderd en/of problematisch zwembad. Aangezien dat het zwembad met vastgoed vaak de op één na grootste investering is die tweede woonst eigenaren ooit doen. 

Voor een koper is het essentieel om ook een volledige controle van het bestaande zwembad goed uit te voeren voordat de woning wordt gekocht, waarbij de diensten van een technisch deskundige of vakman worden ingeschakeld om niet-zichtbare constructiefouten te beoordelen. 

 

"Een leeg zwembad tijdens een inspectie trip in Spanje voorspelt nooit niets goed!"

 

Er zijn gevallen waarin gebreken in het zwembad die bestonden op het moment van aankoop maar niet konden worden ontdekt, verschijnen zodra het onroerend goed is verworven. Enkele van de meest voorkomende verborgen gebreken zijn:

 

Waterlek

Vastgelopen zandfilter

Versleten sanitaire leidingen

 

Wettelijk

Volgens het Spaanse Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor de verborgen gebreken van de overgedragen woning met een (geregulariseerd)zwembad die deze onbruikbaar of minder bruikbaar maken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Om de koper in staat te stellen deze aansprakelijkheid af te dwingen, moet echter aan de volgende vereisten worden voldaan:

 

Het moet gaan om een verborgen gebrek. De verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken, dat wil zeggen gebreken die de koper kent of die hij gemakkelijk herkent. Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor gebreken die, hoewel niet kennelijk, de koper uit hoofde van zijn beroepsactiviteit gemakkelijk zouden moeten kennen.

 

Bij gebreke van een anders luiden de overeenkomst staat het feit dat de verkoper niet op de hoogte was van het verborgen gebrek niet in de weg aan zijn aansprakelijkheid.

1- Het gebrek moet bestaan op het moment van de verkoop.

2- Het moet een ernstig defect zijn: Zij moet het zwembad ongeschikt of ongeschikt maken voor het gebruik ervan - hetzij door de aard ervan, hetzij door de overeenkomst - of het gebruik ervan zodanig verminderen dat de koper, indien hij ervan op de hoogte was geweest, deze niet zou hebben verworven of er minder voor zou hebben betaald. 

 

Als aan de bovengenoemde vereisten is voldaan, kan de koper kiezen tussen twee alternatieve opties:

 

Daling van de prijs.

Deze daling moet in verhouding staan tot de schade veroorzaakt door het verborgen gebrek, aangezien zij fungeert als een schadevergoeding voor schade. Beide partijen moeten het eens worden over het bedrag van de prijsvermindering. Zo niet, dan moet dit bedrag door de rechter worden vastgesteld en moeten de partijen rapporten van deskundigen over de zaak overleggen.(Met deze actie blijft het contract behouden voor de rest van de clausules, behalve de prijs)

 

Herroeping van de overeenkomst.

Dit impliceert de annulering van het contract. De verkoper moet dus de ontvangen betaling plus alle kosten voor het sluiten van het contract terugbetalen.

Bovendien, als de verkoper op de hoogte was van het verborgen gebrek en de koper voor deze remedie kiest, kan hij ook een vergoeding vragen voor de schade en verliezen die zijn veroorzaakt.

 

Beide acties moeten worden uitgeoefend binnen de wettelijke termijn van 6 maanden gerekend vanaf het moment dat de woning werd opgeleverd, wat normaal gesproken de datum is van ondertekening van de koopakte voor de notaris.

 

 

"Naast de vastgoed verkoop is het erg belangrijk om zwembad controles uit te voeren voor de verbetering van de algemene energie-efficiëntie, waterkwaliteit om problemen te vermijden"

 

Twijfel je ofwel wanneer een zwembad zich in slechte staat bevindt of wanneer het zwembad aan vernieuwing toe is, raadpleeg dan een vakman of contacteer ons hier we helpen je graag verder.

 

CRISTAL BLUE

Cristal Blue tekst logo

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.