De correcte installatie van een mini pool

  • Geplaatst op
  • 0
De correcte installatie van een mini pool

Bij zwembadaannemer Pocoinas kiezen ze voor mini zwembaden uit polyester gecombineerd met duurzame materialen(monoblock) om de consumenten ook met een grotere tuin meer bewuster te maken.

Bij de aanleg van een mini pool in Spanje is één van de belangrijkste fasen nog vóór de bouw begint: het uitgraven. 

 

Alvorens met de aanleg van ons zwembad te beginnen, moeten we de gesteldheid van het terrein, de ligging, plaats van de toegangen en de aansluitingen van de installaties onderzoeken. Daarna volgt een ontwerp op papier van de omgeving van het zwembad.

 

VOORBEREIDENDE PROCEDURES

 

Zorg ervoor dat de machines en het zwembad vrije toegang hebben tot de plaats waar zij moeten worden geïnstalleerd.

Afwerkingsniveaus moeten worden vastgesteld, rekening houdend met de vraag of het al dan niet noodzakelijk is om een boordsteen afwerking op de rand van het zwembad te voorzien.

Het is raadzaam dat als er terrassen worden gewenst rond het zwembad dat je best rekening houdt met de correcte terrasafwatering. Alvorens het zwembad op het perceel te installeren, moet u op de hoogte worden gebracht van de geldende stedenbouwkundige voorschriften hiervoor kan U best eerst een architect raadplegen over de omstandigheden van het terrein waarop het zwembad en de bijbehorende installaties zullen worden geplaatst. 

 

STAP 1: ORIËNTATIE .

De buitenomtrek van het zwembad wordt uitgetekend door de vakman.
De uitgraving  wordt machinaal en zo dicht mogelijk bij het model uitgevoerd volgens tekening voor elk zwembadmodel. Het soort uitgraving zal afhangen van het soort terrein en de hoogte waarop we het zwembad willen installeren.

STAP 2: PERCEEL.

Om het type van de meest geschikte ondergrondbasis te bepalen is het noodzakelijk het terrein te kennen waar het zwembad zal komen. Voor een correcte installatie van een geprefabriceerd zwembad moet een basis van stabilisé van 15 cm worden aangebracht, om de hoofd reden het zwembad te gaan verzwaren zodat het op zijn plaats blijft zitten bij een grote opwaartse druk van het grondwater.

Indien de grond waarop het zwembad staat een geringe draagkracht heeft, moet er een verdichte grindvulling voorzien worden, voorafgaand aan de stabilisé . Als de grond van het type expansieve klei is, moet er een gewapende betonnen plaat van min.10 cm worden geplaatst. Indien de grond een hoge grondwaterspiegel heeft, moet er eerst een drainagesysteem en afvoersysteem worden aangelegd.

Deze variabelen zullen worden bepaald door de  vakman die vooraf de implantatiestudie heeft gemaakt en later toezicht zal houden tijdens de installatiewerkzaamheden.

 

STAP 4: PLAATSING.

Tijdens de plaatsing wordt het prefabriceerde zwembad bad bevestigd aan geschikte riemen, met behulp van een mobile kraan verplaatst en naar het graafgat gebracht.

Waar het op waterpas wordt gezet totdat het zwembad correct is genivelleerd, volgens de voorziene niveaus. 

 

STAP 5: AANSLUITING VAN DE INSTALLATIES.

Na de plaatsing van het zwembad in de graafput gaan we over tot de aansluiting van de inbouwaccessoires, filtersysteem installatie, stroom- en waternetwerk. 

 

STAP 6: PUT OPVULLING.

De opvulling van de contouren van de bovengrondse uitgraving moet best gebeuren met een mengsel van cement en zand dat met de hand wordt verdicht. Beter is het dan ook om na het aanvullen de grond even met rust te laten. Bijvoorbeeld door in de herfst te bouwen en in het voorjaar de zaak af te ronden en één terras of niet te overwegen. Zo heeft de grond een half jaar de tijd om al in te klinken. Daarnaast is het advies om met stabilisé te werken en niet met beton. Want deze bodem is makkelijker te bewerken bij een onverhoopte lekkage en eenvoudig op te hogen bij een verzakking.

 

STAP 7: INGEBRUIKSNAME.

Eens je zwembad correct is aangesloten kan het bad zich snel zetten door het onmiddellijk te vullen met water tot driekwart van de skimmer, vervolgens maken we de filterinstallatie klaar voor gebruik en controleren we of er zich nog ergens lekkages bevinden.

Dit doen we in de "spoel" modus en met een draaiende filterpomp verwijderen we lucht en wassen we het zand van de zandfilter en leidingscircuits voor ongeveer 4 minuten schoon. We zorgen dat het filtersysteem startklaar staat, met de sleutel in filterstand.

 

Is dit artikel over graafwerken interessant  voor u is geweest, kan u uw reacties en opmerkingen hieronder achterlaten.

 

Véél zwemplezier!

 

CRISTAL BLUE

"Meer zwemmen door technique"

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.