Mijn zwemwater helder en gezond

  • Geplaatst op
  • 0
Mijn zwemwater helder en gezond

Zorgeloos genieten


Zwembadbezit in Spanje dient een bron van plezier, ontspanning en rust te zijn. Optimaal genieten valt of staat met een perfecte waterkwaliteit! Uw zwemwater moet niet alleen kristalhelder zijn, maar ook 100 % vrij van bacteriën en virussen. Bijgevolg is het héél belangrijk dat u beschikt over de juiste informatie omtrent de waterbehandeling als tweedenwoonst eigenaar van uw zwembad.

Om problemen als troebel water, algengroei, bacteriën, oog- en oorontstekingen of huidirritatie te vermijden, is het uitermate belangrijk om over een goed werkende filterinstallatie te beschikken, in combinatie met een correcte dosering van een desinfectiemiddel.

 

In Spanje is chloor nog steeds het meest gebruikte en betrouwbare desinfectiemiddel op de markt voor particuliere zwembaden

 

De filter

De waterbehandeling van een zwembad of spa is voor 50% afhankelijk van de filtratie. Investeren in een goede filter en circulatiepomp is geen overbodige luxe. Vraag hiervoor steeds raad aan een professionele zwembadinstallateur. U kan uw steentje verder ook bijdragen door regelmatig de werking van uw filterinstallatie te controleren. Laat uw filter wekelijks voldoende lang terugspoelen (5–10 min.). Indien er te veel kleine partikels aanwezig zijn in het water kan u de efficiëntie van uw filter verhogen door gebruik te maken van een flocculant of vlokmiddel.


Ontsmetting
Een goede filterinstallatie is echter niet voldoende. In uw water dient tevens een ontsmettingsmiddel aanwezig te zijn dat er voor zorgt dat uw water 24 op 24 uur helder en vrij van ziektemakers is. Op dit moment zijn er heel wat chemicaliën en technieken op de markt die u hierbij kunnen helpen. U mag echter niet vergeten dat alles voor- en nadelen heeft. 


Waarom chloor?
Op dit moment is chloor nog steeds het meest gebruikte en betrouwbare desinfectiemiddel op de markt voor particuliere én publieke zwembaden of spa’s. Waarom? Omdat de voor- en nadelen van chloor al decennialang gekend zijn en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chloor een voortreffelijk ontsmettingsmiddel is voor zwemwater en ook drinkwater. Bovendien dient u dan slechts twee parameters op te volgen in uw water: de pH-waarde en de concentratie vrije chloor.


Manueel doseren
De zuurtegraad of pH-waarde dient zich tussen 7,0 en 7,6 te bevinden, ideaal is pH 7,2. Gebruik pH minus om pH te verlagen of pH plus om de pH te laten stijgen. Zorg er ook voor dat het vrije chloorgehalte op peil is. Voeg indien nodig chloor toe aan het bad. Je kan hiervoor gebruik maken van chloortabletten, granulaten of vloeibare chloor. Zorg ervoor dat de filterinstallatie optimaal werkt. Spoel wekelijks de filter (‘backwash’) voor een optimale werking. Grof vuil dient met schepnet of stofzuiger regelmatig verwijderd te worden. Meet meerdere keren per week de pH en vrije chloor met een digitale meter om zeker te zijn van helder en gedesinfecteerd water.


Automatisch doseren
Indien u het beu bent om meermaals per week zelf het water te (laten) controleren en chemicaliën toe te voegen, kan u een automatisch meet- en doseersysteem laten installeren. De ideale oplossing voor een efficiënte ontsmetting van uw zwemwater is het gebruik van een zoutelectrolyse in combinatie met een automatisch meet- en doseersysteem. Dit is een digitaal toestel dat in uw technische ruimte wordt geïnstalleerd. Via een combinatie van meetsensoren, doseerpompen en vloeibare chemicaliën wordt de pH-waarde en het chloorgehalte continu gemeten én op peil gehouden. Op deze manier is de kwaliteit van uw zwemwater 24 op 24 uur verzekerd!

 

Wat is pH eigenlijk?

De pH-waarde geeft de zuurtegraad weer van uw water. De schaal gaat van 0 tot 14, waarbij we spreken van ‘zuur’ onder en ‘alkalisch’ boven pH 7.

 

De pH van zwemwater moet tussen de 7,0 en 7,6 liggen. Dergelijke nauwkeurige waarden kunnen enkel gemeten en opgevolgd worden met behulp van een digitale pH-meter. Teststrips en testkitjes zijn hiervoor niet geschikt.

 

pH te hoog of te laag?
Een te hoge pH kan leiden tot ontwikkeling van gevaarlijke bacteriën, omdat de vrije chloor veel minder actief is. Helder water is niet altijd een garantie voor de afwezigheid van bacteriën of virussen. Daarom is het meten van de pH zeer belangrijk voor de gezondheid van uw kinderen en uzelf. Bovendien zal een te hoge pH in combinatie met te weinig vrije chloor leiden tot algengroei of groen water. Vrije chloor is dus enkel werkzaam bij een correcte ph-waarde. Een te lage pH kan dan weer leiden tot corrosie van alle metalen onderdelen in uw zwembad of technische ruimte zoals ladders, pompen of verlichting. Bij een lage pH kan gebonden chloor een irriterende geur veroorzaken met oog, neus- en slijmvliesirritaties tot gevolg.

 

Temperatuur
Meet de pH van uw water altijd als het water op de juiste temperatuur is. De pH zal stijgen als de temperatuur van het water stijgt. De pH van het water corrigeren heeft weinig zin als de temperatuur niet op het gewenste peil is. De pH zal opnieuw veranderen door het opwarmen of afkoelen van het water. Een meet en doseertoestel voor pH en chloor kan dit probleem automatisch opvangen en corrigeren.

 

De pH-waarden voor zwemwater kunnen enkel nauwkeurig gemeten worden
met behulp van een digitale pH-meter

Wat is vrije chloor?

Vrije chloor is in een zwembad of spa aanwezig na toevoeging van vloeibare chloor, chloortabletten, granulaten of na activatie van een zoutelektrolyse. Totale chloor is de som van vrije en gebonden chloor.

 

Desinfectie
De aanwezigheid van vrije chloor, in combinatie met een correcte pH-waarde, zorgt ervoor dat uw water helder en gedesinfecteerd is. Volgende concentraties vrije chloor dienen gerespecteerd en regelmatig nagemeten te worden:
• overdekt zwembad: 0,5-1,5 mg/l
• openluchtzwembad: 0,5-3,0 mg/l
• spa: 1,0-3,0 mg/l
Indien de concentratie vrije chloor te laag is, treedt groei op van algen, bacteriën en virussen. Met andere
woorden, het zwemwater zal troebel of groen zijn en niet gedesinfecteerd. Te hoge concentraties vrije chloor zijn ongezond door de vorming van trihalomethanen zoals chloroform. Bijkomende nadelen zijn de verkleuring van bijvoorbeeld textiel en haren en de aantasting van onder andere zwembadfolie en pvcleidingen. Zwem niet in water met concentraties hoger dan 3 mg/l vrije chloor.

 

Gebonden chloor
Vanaf het moment dat vrije chloor zich bindt aan de vuildeeltjes in het water, spreekt men over gebonden
chloor. Met andere woorden, gebonden chloor is een maat voor de ‘vuilvracht’ van het water. De maximale concentratie gebonden chloor is 0,6 mg/l. Bij een lage pH kan gebonden chloor een irriterende geur veroorzaken met oog-, neus- en slijmvliesirritaties tot gevolg. Contacteer uw onderhoudsman om het teveel aan vrije of gebonden chloor te laten verwijderen uit uw zwembad.

 

Chloortabletten en granulaten: de nadelen

Het gebruik van chloortabletten en granulaten heeft potentiële nadelen. Men moet deze regelmatig manueel toevoegen en de kans dat de dosering niet correct is, is groot.

 

Opstapeling
Tabletten of granulaten bevatten steeds cyanuurzuur. Deze chemische stof zorgt ervoor dat uw chloor niet te snel wordt afgebroken door ultraviolette zonnestralen. Echter, het toegevoegde cyanuurzuur verdwijnt niet meer uit het bad, waardoor na elke toevoeging van tabletten of granulaten de hoeveelheid cyanuurzuur zich verder zal opstapelen. Na één of meerdere jaren kan de concentratie al boven de 70 mg per liter liggen. Vanaf dit moment wordt de werking van de toegevoegde chloor verhinderd en wordt het onmogelijk om het zwemwater nog te ontsmetten en helder te houden. Op dit moment rest u nog één uitweg: uw zwembad of spa volledig leegmaken, schoonmaken en opnieuw vullen met vers leidingwater.

 

Automatisch systeem
Indien u gebruik maakt van een Cristal Blue automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor worden chloortabletten en granulaten overbodig. Dergelijk systeem voegt, indien nodig, automatisch vloeibare chloor toe aan uw zwembad of spa waardoor uw vrije chloorwaarde steeds optimaal is. Cyanuurzuur is niet aanwezig in vloeibare chloor. Contacteer uw onderhoudsman om na te gaan hoeveel cyanuurzuur er aanwezig is in uw zwembad of spa.

 

Cristal Blue automatisatie

 

Na elke toevoeging van tabletten of granulaten zal de hoeveelheid cyanuurzuur zich verder opstapelen

Wat is cyanuurzuur?
Cyanuurzuur of stabilisator wordt toegevoegd aan chloortabletten of granulaten om te vermijden dat de aanwezige chloor te snel wordt afgebroken door zonlicht. Indien de concentratie cyanuurzuur groter dan 70 mg/l is, is de werking en desinfectiekracht van uw vrije chloor minimaal. Dit heeft als gevolg dat uw water groen wordt door algengroei en niet meer gedesinfecteerd is. De aanwezigheid van cyanuurzuur is vaak onrechtstreeks de oorzaak voor het oplopen van infecties zoals oog- en oorontstekingen. Het wordt eveneens giftig voor de mens bij concentraties groter dan 70 mg/l. Vanwege de aanwezigheid van cyanuurzuur mogen er geen chloortabletten of granulaten gebruikt worden bijvoorbeeld in alle publieke zwembaden. Cyanuurzuur is niet aanwezig in vloeibare chloor of door zoutelectrolyse gestuurde systemen.

 

CRISTAL BLUE

Cristal Blue tekst logo

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.